VÝKUP PAPIERA ŽILINA

Najlepšie ceny v okolí!

Výkup papiera

NOVOOTVORENÁ VÝKUPŇA PAPIERA!

Predmestská 90
Žilina
(vo dvore vedľa predajne HONDA)

Výkup papiera po telefonickom dohovore.

Kontakt
0905 846 567
zilrec.za@gmail.com

Ponúkame výkup papiera firmám, tlačiarniam, školám, výkupniam po celom Slovensku.
Prepravu zabezpečíme a hradíme my!

Výkupná cena:

Miešaný papier - noviny, časopisy, letáky (okrem kartónov): 0,05 EUR/kg

Biely papier: 0,08 EUR/kg

VYKUPUJEME:

• noviny
• časopisy
• letáky
• tlačiarenský odpadový papier, atď.

KARTÓNY NEVYKUPUJEME !Dlhodobým a veľmi závažným problémom sú odpady rôzneho druhu, napr. komunálne, priemyselné, bioodpady a pod. Hromadenie odpadov zahŕňa celý rad negatív. Firma ŽILREC sa hlavne zameriava na výkup zberového a odpadového papiera. Vykupujeme zberový papier, noviny, časopisy a papierový odpad z tlačiarní. Školám a materským školám ponúkame výkup zberového papiera.

PREČO RECYKLOVAŤ?
Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov. Zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu prírodných materiálov, množstvo uskladnených odpadov a spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov. Recyklácia teda predstavuje postupy, pri ktorých sa vracajú vzniknuté odpady znovu do výroby, kde slúžia ako surovina pri získavaní nových výrobkov, alebo ako zdroj energie a tepla.

NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA

V nákladnej autodoprave sa firma zameriava na prepravu tovaru v Slovenskej republike. Dopravu vykonávame dvomi autami MERCEDES BENZ, ktorých nosnosť je 6 ton/12 paletových miest a jedným autom RENAULT TRAFIC, ktorého nosnosť je 1,2 tony/3 paletové miesta.

Za dobré ceny poskytujeme prepravu tovaru firmám aj súkromným osobám.

MERCEDES BENZ

RENAULT
TRAFFICMERCEDES BENZ

• ložná dĺžka 5m
• nosnosť 6 t
• ložná výška 1,87 m
• palety 12
• ložná šírka 2,25 m
• ložná plocha 11,36 m2
hydraulická plošina


Doprava do 250 km 0,80 Eur/km
Doprava do 500km 0,75 Eur/km
Doprava nad 500 km 0,70 Eur/km
Stojné (za každú i začatú hodinu) 5 Eur
Cena nakládky a vykládky dohodou

RÉNAULT TRAFFIC

• ložná dĺžka 2,8m
• nosnosť 1,2 t
• ložná výška 1,33 m
• palety 3
• ložná šírka 1,69 m
• ložná plocha 4,73 m2


Doprava do 35 km 15 Eur
Doprava do 250 km 0,40 Eur/km
Doprava do 500km 0,35 Eur/km
Doprava nad 500 km 0,30 Eur/km
Stojné (za každú i začatú hodinu) 5 Eur
Cena nakládky a vykládky dohodouZabezpečíme aj prepavu väčšími autami.

KONTAKT

ŽILREC s.r.o.

Predmestská 90
Žilina
(vo dvore vedľa predajne HONDA)

IČO: 51007681
DIČ: 2120561168
IČ DPH: SK2120561168

TELEFÓN
0905 846 567

E-MAIL
zilrec.za@gmail.com

Tešíme sa na Vás!